.

Prihláška do fanklubu SLOVANISTA

My, roduverní Slovanisti s belasým srdcom a modrou krvou, milujúci svoj klub; najslávnejší, najväčší a najlepší na Slovensku, klub s úžasnou históriou; sme pyšní na legendy klubu a hrdí na ich výsledky a sme odhodlaní stáť pri svojom klube v dobrom aj v zlom, podporovať svoj klub priamo na tribúnach, a to nielen na vlastnom štadióne, nielen po celom Slovensku, ale aj za hranicami; sme odhodlaní nešetriť časom, hlasivkami, nápadmi a ani energiou.

My, súdržní vo svojom úsilí osloviť každého Slovanistu a združiť všetkých fanúšikov zdieľajúcich podobné hodnoty a presvedčenie, vyjadrujeme týmto svoje rozhodnutie založiť nový fanklub s príznačným názvom „SLOVANISTA“.

Nechceme sa ďalej nečinne prizerať ako sa fanúšikovia Slovana stávajú obeťami nesprávnych a nešťastných rozhodnutí kompetentných a to bez možnosti adekvátnej reakcie a najmä bez právnej ochrany. Poslednou kvapkou z tohto zapáchajúceho pohára plného bezprávia bola demonštrácia sily uplatnená počas finále Slovenského pohára v máji 2018 v Trnave, kedy neschopnosť organizátora spôsobila vykázanie celého sektora. A to bez ohľadu na nepopierateľný fakt, že aj fanúšik je spotrebiteľ, ktorému prislúcha taká istá ochrana ako každému inému spotrebiteľovi. Budeme nekompromisne vystupovať proti odsúdeniahodnému uplatňovaniu kolektívnej viny, ktorá sa beztrestne, bezmyšlienkovite a mnohokrát bezuzdne uplatňuje na fanúšikoch bez rozdielu veku, pohlavia a najmä bez posúdenia viny. Zastávame názor, že skutočnými vyháňačmi fanúšikov zo štadiónov sú najmä represívne zložky zasahujúce proti nevinným po nezvládnutí úloh organizátora zápasu.

Ako Slovanisti nechceme pripustiť aby najslávnejší slovenský klub vstupoval na svoj nový štadión a oslavoval storočnicu svojho vzniku bez riadneho fanklubu.
Sme presvedčení, že každý dobrý futbalový klub má svoj fanklub a hlboko nás znepokojuje, že v prípade Slovana to tak v súčasnosti nie je.

Chceme nadviazať na to najlepšie z účinkovania všetkých predchádzajúcich fanklubov.
Najväčším cieľom je prekonať počet členov tzv. „Hesekovho” fanklubu, ktorý na začiatku 90-tych rokov združoval takmer päť tisícok Slovanistov.
Chceme sa inšpirovať a nadviazať na organizačnú schopnosť všetkých predchádzajúcich fanklubov, najmä Klubu priateľov Slovana a Belasej šlachty.
Chceme sa s úctou poďakovať všetkým, ktorí priložili svoje ruky k úspešnému účinkovaniu všetkých doterajších fanklubov.

Chceme byť partnerom pre všetkých, ktorí to myslia so Slovanom dobre a záleží im na nás.
Vyjadrujeme rešpekt ku všetkým existujúcim zoskupeniam fanúšikov okolo súčasného Slovana.
Veríme, že nastal čas aby sa každý chlapsky pod svoje aktivity podpisoval a nevystavoval tak riziku represálií nevinných.

Budeme spoločne organizovať výjazdy, budeme vyrábať suveníry, budeme združovať, budeme sa spolu zabávať, spolu fandiť, budeme organizovať spoločné akcie. Niektoré špeciálne z nich budú prístupné len členom fanklubu.
Medzi najzásadnejšie ciele, popri už spomenutých, najvyššie kladieme zápis nového fanklubu do kroniky našich životov a zároveň nezmazateľný zápis do histórie nášho milovaného Slovana.

Chceme sa opierať o skúsenosti a rozhľad najstaršej generácie, o vytrvalosť a spoľahlivosť tej strednej,
ako aj o nadšenie a elán najmladšej vekovej kategórie.
Radi privítame každého, kto sa nechce len tak z diaľky prizerať.
Každého, kto cíti, že byť Slovanistom je pýcha, hrdosť, odhodlanie a zodpovednosť zároveň.

30. júla 2018

Bezpečnostný kód
 
Verifikácia je skompletizovaná
Odosiela sa...